С. Овчеполци - Овчеполско / Гюргево кале

Описание и история

Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост Овчеполското/Гюргево кале е изградено на височина "Острия връх", на 1.13 km югозападно по права линия от центъра на село Овчеполци. Единствената установена археологическа структура е силно обезличен подпорен зид с неясна датировка, пристроен към скален венец. Събраният археологически материал (строителна и битова керамика, прешлен за вретено, железни предмети) датира от различни исторически епохи- късножелязна, римска, късноантична и средновековна. При прокопаването на канала северозападно от крепостната стена е установено, че както през късната античност, така и през средновековието, зоната на обитаване се е простирала и по склоновете на възвишението, далеч извън укрепената територия. Тук е бил намерен и фрагмент от мраморна оброчна плочка с частично запазено изображение на Асклепий. В най- горната част от северния склон на "Острия връх", непосредствено под камарата от вулканични туфи увенчаваща върха, са констатирани множество отчетливи следи от изкуствени изсичания в скалата: дълги, идеално огладени вертикални плоскости; прецизно оформени ъгли, жлебове. Тяхното предназначение и хронология засега са неясни, но те намират добри паралели в тракийските скални, култови, комплекси от къснобронзовата и желязната епоха. Най- ранните известни досега материали от територията на градището край Овчеполци датират от късножелязната епоха. По всяка вероятност те са свързани с функциониращ тук по това време тракийски, култов център. Известните досега две оброчни плочки от това място и намерените фрагменти от синхронна на тях червенолакова керамика от ІІ-ІІІ в. свидетелстват, че върхът е запазил култовата си същност за околното население и през римската епоха. През късната античност тук възникнало укрепено селище. През средновековието, може би след известен хиатус, укреплението било отново заселено. Заварените фортификационни съоръжения били ремонтирани и въведени във функционална годност, а от три страни пред тях била изградена дублираща отбранителна линия, снабдена с полукръгли кули. Значителната обитавана площ, както и внушителните размери и солидно изградена фортификационна система на укрепеното ядро, дават основание за включване на средновековната крепост край Овчеполци в категорията на градовете от тази епоха. Пълното отсъствие на фрагменти от сграфито керамика сред известните досега материали от обекта дава основание да се допусне, че селищният център вероятно е престанал да съществува още към края на ХІ или началото на ХІІ в. През 1963 г. обектът е публикуван от Д. Цончев в книгата му за археологическите паметници по южните склонове на Средна гора. В публикацията има окомерна скица на крепостта. Според автора това е средновековно крепостно съоръжение с площ около 10 дка. В по- голямата част от периметъра на крепостната стена съществува втори защитен зид, който отстои на 10-15 m от вътрешната стена. По външния крепостен зид е имало 4 полукръгли кули. Крепостните зидове са с дебелина 2.1-2.3 m, като вътрешният и външният се различават по своя градеж. Вътрешната крепостна стена е изградена от ломен камък, споен с бял хоросан. Около входовете градежът е с червен хоросан. Укрепителната система на крепостта е достта сложна, от североизток в труднодостъпна местност обрасла с бодливи храсти се наблюдава и трети крепостен зид с полукръгли кули.

Местоположение

Надморска височина: 489 m GPS координати: 42°19’38” С.Ш. и 24°23’24” И.Д.

Източници

С. Торбатов
К. Василев

Снимки

https://picasaweb.google.com/108821068306103878624/jIfTLB
http://pepopepo.snimka.bg/travel/s-ovchepolci-kaleto.422510.14875921

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Потребителски вход

Кой е онлайн

There are currently 0 users online.

Online forum users

Кой е на линия Общо на линия са 12 потребители :: 1 регистрирани0 скрити и 11 гости
Регистрирани потребители: Google [Bot]

Forum statistics

Начало Общо мнения 8087
Общо теми 1802
Потребители Общо членове 186
Най-нов ciocio

Последни коментари