С. Шейново - османска крепост Шейново

Описание и история

Османска крепост Шейново. По време на Руско- турската освободителна война 1878 г., село Шейново е превърнато в укрепен лагер, изграден от Централната османска армия. Опорен пункт на основните сили заели проходите на Централна Стара планина. Разположен е срещу южния изход на Шипченския проход. Формата му е на кръг с радиус 1.5 km с център с. Шейново. Най- силно е укрепена североизточната част с дължина на отбранителната линия над 2 km, между могилите „Голяма Косматка“ и „Оструша“. Отбраната е от две свързани линии. Първата е с основа от пет могили с разположени две батареи и стрелкови ложементи. Втората е съставена от пет редута, разположени за кръстосан огън срещу равна и открита местност. Могилата „Голяма Косматка“, зад втората линия е командна. Тук са установени резервите на Вейсел паша. Другите участъци на лагера са отбранявани от 9 редута. В хода на битката землените профили са укрепени допълнително и усилени с дългобойна артилерия. В лагера са разположени 25 табура (батальона) и 29 оръдия. Височината на редутните насипи са били по два метра, а рововете пред тях са два метра дълбоки и три метра широки.
Действия на 8 януари. Силите на лявата руска колона са съсредоточени в днешния гр. Мъглиж. Взето е решение да се атакува Шейновския укрепен лагер. Главните сили са насочени към източната страна на лагера. Около 12:30 часа атакуващите превземат първата отбранителна линия на противника. Опитът да се превземе втората отбранителна линия е неуспешен. Отразяват последвалата османска контраатака. Командващият преценява, че частите са изтощени и взема решение да се нощува на заетата позиция. Тя е укрепена през нощта и направена недостъпна за вражеските сили. Изпратено е донесение до генерал- лейтенант Фьодор Радецки с настояване за енергични действия на централната и дясната колона.
През нощта на 8 срещу 9 януари Вейсел паша прегрупира своите сили. Шейновската крепост е доукрепена с 4 табура (батальона) свалени от Шипченския проход. В 6:30 часа започва атака срещу лявата руска колона като последователно пренася удара от десния към левия руски фланг. Особено ожесточен е боят при гората край с. Секерчево (дн. Хаджидимитрово). Османците са отбити и са заети негови табии (редути) от втората му отбранителна линия. Обхванати са двата му фланга от източната страна на Шейновския лагер. Предприета е атака и на днешния гр. Шипка. След забелязано масово отстъпление на турски части, лявата колона в 10:00 часа преминава в настъпление срещу западната страна на лагера. Овладени са първите траншеи и е отбита последвалата контраатака. 63-и Углицки Пехотен полк, IX-а Стрелкова бригада и V-а Опълченска дружина атакуват и превземат централния Шейновски редут №2. Успешна е и атаката на Шейновски редут №1 от III-и Стрелкови батальон на 63-и Углицки Пехотен полк. Батальонът е вдигнат в атака от полковник Панюхин и барабанчика на полка. Към 14:00 часа части на лявата и дясната колона се съединяват южно от превзетото с. Шипка. Вражеските сили в Шейновската крепост са разкъсани, като е провален опитът на Вейсел паша да възстанови връзката между турските части. Принуден е да съсредоточи останалите му сили около командния си пункт при могилата „Голяма Косматка“ и да поиска капитулация. Към 12:00 часа в атака срещу турските сили на Шипченския проход преминава и централната колона. Главният удар нанася 55-и Подолски Пехотен полк. Обходно движение осъществяват Брянският Пехотен полк и Житомирският Пехотен полк. С цената на 1 507 убити и ранени, централната колона сковава силите на турската групировка и не допуска тя да окаже помощ на обсадената крепост. Изправен пред неименуемо поражение, към 15:00 часа Вейсел паша изпраща парламентьор при генерал- лейтенант Михаил Скобелев с предложение за капитулация. Предложението е прието с условие да се предадат и частите при Шипченския проход. Шейновската битка завършва с пленяването на цялата Централна османска армия (1 паша, 4 полковника 280 офицера, 15 000 войника, 27 оръдия и 7 бойни знамена). Броят на убитите и ранените е 4000 души. Османската империя се лишава от най- боеспособната си армия към началото на 1878 г. Окончателно е разкъсана отбранителната османска линия по Стара планина. Открит е пътят за настъпление в Тракия и към Цариград. Общи руски загуби - 5 107 убити и ранени.
Редут/табия е название на постоянно или временно фортификационно, землено, укрепително съоръжение. Широко се е използвал в позиционна война. Пригоден е за тактическа отбрана на 200- 800 войника (от рота до батальон). Много често включва и артилерия (обикновено 2-4 оръдия). Има форма на четириъгълник или друг многоъгълник. Обграден е от всички страни с висок землен насип (бруствер) и външен дълбок ров пред него. С развитие на минното дело подстъпите към редута често се минират. Система от редути може да има оперативно значение при отбранителни действия на военна част, съединение или обединение, които имат право на самостоятелни действия. Разположение на землените укрепления (табии/редути) от външната линия на османската крепост „Шейново“:
Редут/табия №1 се намира на могилата „Голяма Косматка“, на 2 km североизточно по права линия от центъра на село Шейново. Има неправилна, елипсовидна форма с дължина в посока изток- запад от приблизително 109 m и широчина в посока север- юг от приблизително 101 m. Част от съоръжението е запазено и до ден днешен. Тук е бил разположен щабът на Вейсел паша. Фронтът на табията е насочен на запад, север и изток. Надморска височина: 536 m GPS координати: 42°42’00” С.Ш. и 25°20’20” И.Д. 
Редут/табия има и на могилата „Косматка“, на 2.13 km североизточно по права линия от центъра на село Шейново. Има елипсовидна форма с дължина в посока изток- запад от приблизително 72 m и широчина в посока север- юг от приблизително 51 m. Част от съоръжението е запазено и до ден днешен. Фронтът на табията е насочен на север и изток. Надморска височина: 520 m GPS координати: 42°42’00” С.Ш. и 25°20’07” И.Д. 
Редут/табия е имало на 1.54 km североизточно по права линия от центъра на село Шейново. Имала е кръгла форма с диаметър от приблизително 41 m. В днешно време съоръжението е напълно унищожено. Фронтът на табията е насочен на север и запад. Надморска височина: 509 m GPS координати: 42°41’52” С.Ш. и 25°19’39” И.Д. 
Редут/табия е имало на 2.07 km североизточно по права линия от центъра на село Шейново. Имала е кръгла форма с диаметър от приблизително 41 m. В днешно време съоръжението е напълно унищожено. Фронтът на табията е насочен на север и изток. Надморска височина: 509 m GPS координати: 42°41’46” С.Ш. и 25°20’21” И.Д. 
Редут/табия е имало на 2.21 km североизточно по права линия от центъра на село Шейново. Имала е кръгла форма с диаметър от приблизително 41 m. В днешно време съоръжението е напълно унищожено. Фронтът на табията е насочен на север и изток. Надморска височина: 506 m GPS координати: 42°41’33” С.Ш. и 25°20’37” И.Д. 
Редут/табия №4 се е намирала на 2.34 km североизточно по права линия от центъра на село Шейново. Имала е кръгла форма с диаметър от приблизително 41 m. В днешно време съоръжението е напълно унищожено. Фронтът на табията е насочен на север и изток. Надморска височина: 503 m GPS координати: 42°41’25” С.Ш. и 25°20’46” И.Д. 
Редут/табия №5 се е намирала на могилата „Оструша“, на 2.7 km североизточно по права линия от центъра на село Шейново. Имала е неправилна, кръгла форма с диаметър от приблизително 41 m. В днешно време съоръжението е напълно запазено. Фронтът на табията е насочен на север и изток. Надморска височина: 504 m GPS координати: 42°41’23” С.Ш. и 25°21’03” И.Д. 
Редут/табия е имало на могила, на 2.86 km североизточно по права линия от центъра на село Шейново. Имала е кръгла форма с диаметър от приблизително 30 m. В днешно време съоръжението е напълно запазено. Фронтът на табията е насочен на север и изток. Надморска височина: 503 m GPS координати: 42°41’23” С.Ш. и 25°21’11” И.Д. 
Разположение на землените укрепления (табии/редути) от вътрешната линия на османската крепост „Шейново“:
Редут/табия №2 се е намирала приблизително на 0.99 km югозападно по права линия от центъра на село Шейново. Имала е неправилна форма. В днешно време съоръжението е напълно унищожено. Фронтът на табията е насочен на юг и запад. Надморска височина: 463 m GPS координати: 42°40’43” С.Ш. и 25°18’39” И.Д. 
Редут/табия №3 се е намирала приблизително на 0.63 km югозападно по права линия от центъра на село Шейново. Имала е неправилна форма. В днешно време съоръжението е напълно унищожено. Фронтът на табията е насочен на юг и запад. Надморска височина: 467 m GPS координати: 42°40’52” С.Ш. и 25°18’49” И.Д. 
Редут/табия №7 е построена на могила, на 0.77 km южно по права линия от центъра на село Шейново. Има неправилна форма на пентаграм с приблизителни размери 32х37 m. В днешно време съоръжението е напълно запазено. Фронтът на табията е насочен на юг и запад. Надморска височина: 463 m GPS координати: 42°40’43” С.Ш. и 25°18’58” И.Д. 
Редут/табия №8 се е намирала, приблизително на 0.74 km югоизточно по права линия от центъра на село Шейново. В днешно време съоръжението е напълно унищожено. Фронтът на табията е насочен на юг и изток. Надморска височина: 466 m GPS координати: 42°40’45” С.Ш. и 25°19’17” И.Д. 
Редут/табия е имало приблизително на 0.85 km югоизточно по права линия от центъра на село Шейново. В днешно време съоръжението е напълно унищожено. Фронтът на табията е насочен на юг и изток. Надморска височина: 471 m GPS координати: 42°40’55” С.Ш. и 25°19’40” И.Д. 
Ложемент №14 се е намирал приблизително на 0.36 km североизточно по права линия от центъра на село Шейново. В днешно време съоръжението е напълно унищожено. Фронтът на ложемента е бил насочен на североизток. Надморска височина: 483 m GPS координати: 42°41’13” С.Ш. и 25°19’20” И.Д. 
Редут/табия №13 се е намирала приблизително на 1.16 km североизточно по права линия от центъра на село Шейново. В днешно време съоръжението е напълно унищожено. Фронтът на табията е насочен на север и запад. Надморска височина: 503 m GPS координати: 42°41’43” С.Ш. и 25°19’25” И.Д. 
Ложемент №12 се е намирал приблизително на 0.64 km североизточно по права линия от центъра на село Шейново. В днешно време съоръжението е напълно унищожено, но има паметник на мястото. Фронтът на ложемента е бил насочен на северозапад. Надморска височина: 497 m GPS координати: 42°41’27” С.Ш. и 25°19’17” И.Д. 
Редут/табия е имало приблизително на 0.86 km североизточно по права линия от центъра на село Шейново. В днешно време съоръжението е напълно унищожено. Фронтът на табията е насочен на север и запад. Надморска височина: 499 m GPS координати: 42°41’34” С.Ш. и 25°19’19” И.Д. 
Ложемент №11 се е намирал на 0.61 km северозападно по права линия от центъра на село Шейново. В днешно време съоръжението е напълно унищожено, но има паметник на мястото. Фронтът на ложемента е бил насочен на северозапад. Надморска височина: 492 m GPS координати: 42°41’26” С.Ш. и 25°18’57” И.Д.  
Редут/табия №10 се е намирал приблизително на 0.20 km югозападно по права линия от центъра на село Шейново. В днешно време съоръжението е напълно унищожено. Фронтът на табията е насочен на запад и юг. Надморска височина: 476 m GPS координати: 42°41’04” С.Ш. и 25°18’59” И.Д. 
Ложемент №9 се е намирал на приблизително 0.40 km югозападно по права линия от центъра на село Шейново. В днешно време съоръжението е напълно унищожено. Фронтът на ложемента е бил насочен на югозапад. Надморска височина: 474 m GPS координати: 42°41’01” С.Ш. и 25°18’52” И.Д. 
Ложемент №6 се е намирал на приблизително 0.79 km югозападно по права линия от центъра на село Шейново. В днешно време съоръжението е напълно унищожено. Фронтът на ложемента е бил насочен на югозапад. Надморска височина: 467 m GPS координати: 42°40’51” С.Ш. и 25°18’40” И.Д.

Източници 

М. Гърдев
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81...
Българското опълчение въ Освободителната война 1877-1878 години. София, 1935
 
 
 
 

Български
Категория обекти в БГ: 

Потребителски вход

Кой е онлайн

There are currently 0 users online.

Online forum users

Кой е на линия Общо на линия са 7 потребители :: 1 регистрирани0 скрити и 6 гости
Регистрирани потребители: Google [Bot]

Forum statistics

Начало Общо мнения 8083
Общо теми 1802
Потребители Общо членове 173
Най-нов Grifona

Последни коментари